Selecteer een pagina

wonen bij de beerze beek

In opdracht van Van Grunsven Groep hebben we samen met Omni Architecten en Dolmans L + P de Tenderinzending voor De Beerse Hoven verzorgd. Binnen het door de gemeente opgestelde ruimtelijke kader dat aanwezig was hebben we een groen en dorps plan ontworpen waarbij de relatie tussen de woningen en de openbare ruimte en de relatie met het landschap centraal staat. Het ruimtelijk concept voor het plan Beerze Hoven gaat uit van een sterk oostwest gerichte ruimtelijke structuur, gericht op het beekdal van de Beerze.

Het plan wordt dooraderd door twee groenzones waarvan er één aansluiting maakt op het bestaande aangrenzende straatprofiel. De centrale groenstructuur is autovrij gemaakt. In de groenzones is ruimte voor waterberging, spelen en biodiversiteit. De rijwoningen in het plan liggen aan deze groenzones. Aan de voorzijde van de woningen is er een veranda met een pergola als overgang naar het openbare gebied. De oostwest lopende straten hebben een knikkend verloop om ruimtelijke spanning te creëren, maar ook om de dorpse sfeer te versterken. Het dorpse karakter wordt verder versterkt door de mix van verschillende woningtypen en door het profiel van de straten, waar informeel op de rijbaan geparkeerd kan worden.

Om de centrale as autovrij te kunnen houden is er gekozen voor parkeerhoven achter de woningen. Grote pergola’s over de rijbaan en groenvakken doorbreken de rechtstand van het parkeren en vergroenen het parkeerhof. Dit om hittestress in de zomer tegen te gaan. De randen van de wijk krijgen een zachte overgang naar het landschap in de vorm van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en een bomenbeplanting aan één zijde van het profiel.

Planperiode:
2021

Status:
Tender, 2e plaats

Rol:
Ontwerper, verbeelder

Programma:
58 woningen, grondgebonden, 1,8 ha.

Opdrachtgever:
Van Grunsven Groep

In samenwerking met:
Omni Architecten en Dolmans L + P Ontwerpers en Adviseurs