Selecteer een pagina

NieuwBlauw I Bureau

 

 

Wij zijn ontwerpers, verbinders en verbeelders

We creëren plekken waar we ook zelf graag zouden willen zijn. Dit doen we vanuit drie rollen en in een voortdurende wisselwerking:
– We denken en kijken als ontwerper
– We handelen vanuit verbinding
– We communiceren met beeld

Ontwerpen is voor ons het vertalen van een visie, een droom, in een nieuwe realiteit. Om deze droom te realiseren verbinden we opdrachtgevers, beslissers en eindgebruikers aan de opgave en aan de plek. We zetten hierbij beeld in om de vraag te concretiseren, randvoorwaarden te verscherpen en onze visie te verduidelijken.

 

Producten

Ons portfolio varieert van het ontwerp voor een wijk tot de inpassing van een kavel. Strategische visies, masterplannen, stedenbouwkundige plannen, verkavelingsplannen, beeldkwaliteitplannen en inrichtingsplannen openbare ruimte werken wij uit tot in detail. Daarnaast vervaardigen wij beeldverhalen die (plan)processen ondersteunen. Opdrachtgevers mogen ervan uitgaan dat wij op de juiste wijze onze plannen en visies juridisch vertalen in bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, zodat de beoogde kwaliteit is geborgd en de kiem is gelegd voor de realisatie.

 

Werkwijze

In onze manier van werken spelen drie woorden een grote rol:

Scherp
Kennis van de plek en haar gebruikers zien wij als basis voor het creatieve proces. Met scherpe analyses komen wij snel tot de essentie van de opgave. Zo blijft er meer tijd over voor het vinden van slimme oplossingen. Wij communiceren op een open en laagdrempelige manier. Onze beelden zijn krachtig en overtuigend. Onze teksten zijn helder en bondig.

Trefzeker
We maken de afgesproken ambities waar. Geven oplossingen waar de initiatiefnemer niet aan heeft gedacht. En weten wij het niet, dan schakelen wij ons netwerk in. Samen met onze partners brengen we eenvoud aan in complexe vragen, voor ons en voor de opdrachtgever.
Wij schieten raak met vernuftige oplossingen, met lef, zonder de economische realiteit uit het oog te verliezen.

Verrassend
Elke opgave kent meerdere oplossingen en manieren om daar te komen. Experimenten schuwen wij niet om het doel te bereiken. De mens en zijn omgeving staat hierbij altijd centraal. Participatie geeft ons het beste inzicht in de plek en haar gebruikers. Samen weten wij immers meer. Hierdoor ontstaan vindingrijke oplossingen die de plek en de omgeving verrijken.

 

Samen verrijken we de leefomgeving!