Selecteer een pagina

Wonen achter de Linie te Werkendam

De vraag van de opdrachtgevers was om grondposities ‘warm’ te maken voor de gemeente. De locatie is gelegen in het zuidoosten van de kern Werkendam, direct aan de uitvalsweg richting A27. Het gebied is onderdeel geweest van de Hollandse Waterlinie. Dit gegeven heeft ons geïnspireerd tot het creëren van een uniek woongebied, waar de relicten van de Waterlinie een plek krijgen en waar speciale aandacht uitgaat naar de ingenieurskunst van deze verdedigingslinie.

Ons werk bestond uit oplossingen bieden voor de ogenschijnlijke milieuhinder, ruimtelijke uitgangspunten opstellen voor dit woongebied en door middel van een proefverkaveling aantonen dat op deze plek een interessant woongebied gemaakt kan worden.

Planperiode
2012

Status
Ontwerpend onderzoek

Programma
ca. 300 woningen

Rol
Ontwerper, verbinder, verbeelder

Opdrachtgever
Woonlinie, BM van Houwelingen, Tankens Projectontwikkeling