Selecteer een pagina

Visie Rietven Boekel | een getekend verslag

Bij de gemeente Boekel heeft zich een aantal ondernemers gemeld met plannen en ideeën voor het gebied de Rietven. De gemeente juicht deze individuele initiatieven zeker toe, maar zou graag de ideeën gebundeld zien in een toeristisch-recreatieve gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie zal echter niet geïnitieerd worden door de gemeente, maar zal moeten worden aangeleverd door de initiatiefnemers in het gebied.

Wij hebben de handschoen opgepakt en zijn samen met de initiatiefnemers aan tafel gaan zitten om de ideeën boven tafel te krijgen en om kansen te bundelen. Dit hebben wij gedaan door middel van een getekend verslag. Dit verslag maakt op een wervende manier de initiatieven duidelijk en maakt ook de ruimtelijke samenhang inzichtelijk.

Planperiode
2014

Status
Getekend verslag

Opdrachtgever
Eigen initiatief