Selecteer een pagina

Binnenstad ontmoet haven

 

In opdracht van Henselmans Bouw & Ontwikkeling hebben we in een planteam met verschillende specialisten meegewerkt aan de Tender Zilverstraat-Hoogstraat in Enkhuizen. Onze inzending is beoordeeld met de eerste plaats.

In dit proces hebben we intensief samengewerkt met Attika architekten uit Amsterdam. Samen hebben we de stedenbouwkundige structuur bepaald en verder verfijnd. Attika heeft het architectonische ontwerp uitgewerkt, wij de landschappelijke inrichting.

 

Nieuw stukje stad aan de haven

De Tender betreft een gebiedstransformatie in het historische centrum van Enkhuizen aan de Oosterhaven. De locatie bestaat uit het stadskantoor en een stuk braak liggend terrein aan de Hoogstraat. Deze ontwikkeling biedt een uitgelezen kans om de unieke historische kwaliteiten van de Enkhuizer binnenstad te verbinden met de Oosterhaven. Hier ontmoet de binnenstad de haven en de haven de binnenstad. Het is onze ambitie de bijzondere kleinschalige ruimtelijkheid van de Enkhuizer binnenstad te vervlechten met de meer robuuste kwaliteiten van de haven. En ook om alle bewoners, nieuw en bestaand, optimaal te laten profiteren van dit mooie stadsdeel aan het water. Het plan biedt ruimte aan ca 26 grondgebonden woningen, 24 appartementen, 2 commerciële ruimtes en een parkeergarage.

 

Eén verhaal

In het ontwerp vormen de openbare ruimte en de nieuwe gebouwen één verhaal. Een verhaal waarbij je plekken moet ontdekken en verrast wordt door de variatie aan beelden en ruimtes. Groene, begaanbare kades om te verblijven met open zicht op de nautische wereld van Enkhuizen, smalle stadse straatjes met een aangename menselijke schaal, groene speelstegen om doorheen te struinen, stoepjes voor de huizen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en verscholen groene binnentuinen als groene oases. We sluiten aan op de structuren in de omgeving en het bijbehorende klassieke historische beeld. In de openbare ruimte voegen we een reeks zitelementen toe die eigentijds en eigenwijs ogen. Kleine verassingen binnen een afgewogen geheel.

 

Ervaren van groen en water

In de openbare ruimte is er veel aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Groenplekken en binnentuinen met opgaand groen gaan hittestress tegen en bieden een aangenaam klimaat in de stad. Regenwater wordt zichtbaar afgevoerd en wordt gebruikt voor de beplanting en als speelaanleiding. We verzachten de harde kades van Oosterhaven met drijvende plasbermen. We trekken hiermee een stukje natuur de stad in.

Planperiode
Tender Gemeente Enkhuizen in 2 fasen 2022/2023

Status
Start uitwerking VO 1e kwartaal 2024

Rol
Ontwerper stedenbouw en landschap en verbeelder

Opdrachtgever
Henselmans Bouw & Ontwikkeling
Prime Development & RB3 Planontwikkeling

In samenwerking met
Attika Architekten