Selecteer een pagina

Wonen bij de beerze beek

Het ruimtelijk concept voor het plan Beerze Hoven gaat uit van een sterk oostwest gerichte ruimtelijke structuur, gericht op het beekdal van de Beerze. Het plan wordt dooraderd met  een centrale groene lint in de vorm van openbaar groen. Hier is ook sprake van een zachte overgang naar het landschap in de vorm van vrijstaande woningen. De oostwest lopende de straten hebben een knikkend verloop om ruimtelijke spanning te creëren, maar ook, zoals wij het zien, om een dorpse sfeer te verkrijgen. De dorpse sfeer wordt ook nog verrijkt door een mix van woningtypen en door het profiel van de straten, waar informeel op de rijbaan geparkeerd kan worden.

Om de centrale as autovrij te kunnen houden is er gekozen voor parkeerhoven. Zo ontstaat er veel openbaar groen.

Planperiode:
2021 

Status:
Tender ingediend, 2e plek

Rol:
Ontwerper, verbeelder,

Programma:
58 woningen, grondgebonden, 5,3 ha.

In samenwerking met:
Architect Omni en Dolmans