Selecteer een pagina

Te Werve, Rijswijk

Begin 2017 zijn wij gevraagd om voor de naoorlogse woonwijk Te Werve in Rijswijk een wijkontwikkelingsplan op te stellen voor de woningbouwvereniging.

Een zeer fraai naoorlogse woonwijk, met haar kenmerkende stempelpatronen, mooie lanen en ruime openbare ruimte. Echter, de vele portiekwoningen die in de tijd van de wederopbouw gewenst waren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en aan de woningbehoefte van nu. De herstructurering van de wijk heeft mede door de economische crisis op zich laten wachten.

De wijkontwikkelingsvisie gaat enerzijds uit van het versterken van de kenmerkende kwaliteiten van de wijk en anderzijds de leesbaarheid van de wijk verbeteren door het herstellen van ruimtelijke ingrepen uit het verleden. De transformatie van hoogbouw naar laagbouw en van portiek appartementen naar grondgebonden woningen vraagt ook een heel andere benadering voor het openbaar gebied en de relatie privé-openbaar.

Planperiode
2017 – heden

Status
Onderzoeksfase

Programma
Sloop: ca. 100 portiekwoningen

Rol
Ontwerper, verbinder

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Rijswijk Wonen