Selecteer een pagina

Studie bebouwingsclusters Napoleonbaan, Zundert

Begin 2018 zijn wij door Ruimte voor Ruimte gevraagd een ruimtelijke studie te doen  naar het  creëren van bebouwingsconcentraties -in de ‘Ruimte voor Ruimte’ filosofie-  langs de Napoleonbaan Zundert.  Ruimte voor Ruimte wil graag inzicht of bouwkavels langs deze lijn een economische drager kunnen zijn voor het oplossen van een andere ruimtelijke problemen in de gemeente.

Het studiegebied in het buitengebied van de gemeente Zundert, langs de N263, is zeer omvangrijk. De zone langs de N263 is een gebied met grote natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden. Er moet voorzichtig met deze waarden worden omgesprongen. Als er bebouwing wordt toegevoegd dan zal dit respectvol moeten plaatsvinden. Het resultaat is een grove structuurschets / -visie waarbij ontwikkelingspotenties worden belicht binnen de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de deelgebieden.

Planperiode
2018

Status
Afwegingskader gemeente Zundert

Programma
Potentiële ontwikkelingslocaties  RvR-kavels

Rol
Ontwerper, verbeelder

Opdrachtgever
Ruimte voor Ruimte