Selecteer een pagina

Stadspark op dak

De Spoorlozen is een gemeleerd gezelschap van Tilburgers uit de kunst-, theater-, grafische of ruimtelijke wereld. Allen zijn zeer begaan met de ontwikkeling van de stad, vakmatig en als bewoners. De Spoorlozen geven gevraagd als ongevraagd hun mening over uiteenlopende thema’s met als doel: kentering, ontroering of opschudding. Het is een onafhankelijk platform voor spontane interventies in de stad. Soms gevraagd door initiatiefnemers maar meestal op eigen initiatief, maar altijd met als doel realisatie van ideeën en dromen in de stad.

In het centrum van Tilburg in de omgeving van het gemeentehuis is er een kaalslag aan de gang. Waardevol groen moet plaats maken voor bouwontwikkelingen en verstening. De Katterugflat is een resultant van de wederopbouwperiode en de fysieke brug tussen twee pleinen in het centrum van de stad. De Spoorlozen hebben het idee gelanceerd om de Katterugflat te transformeren tot een nieuwe groene oase in de stad, met op het dak een openbaar stadspark. Daarnaast is het dak een mogelijkheid om de biodiversiteit in de stad te vergroten en de hittestress te verminderen.

Planperiode
2017

Rol
Ontwerper, verbeelder

Samenwerking
Team De Spoorlozen:
Format A, PANplus, Clemens Bierings, X hoogte en NieuwBlauw

Opdrachtgever
Initiatief De Spoorlozen