Selecteer een pagina

Staatsliedenbuurt, Zaltbommel

In 2014 stond de rioolvervanging van de Staatsliedenbuurt op de rol bij de gemeente. Samen met de Woonlinie hebben wij dit aangegrepen om de leefbaarheid van de buurt te versterken. De Staatsliedenbuurt is een typische naoorloogse volksbuurt met een groot parkeerprobleem (0,5 pp/woning). De herinrichting van de straat biedt kansen om substantieel meer parkeerplaatsen toe te voegen en de straat duurzaam te vergroenen.

Echter, de ruimte moest gevonden in de voortuinen. Door de diepe voortuinen ca. 1,5 meter smaller te maken ontstaat de benodigde ruimte. Woonlinie als eigenaar van de woningen wilde hier graag aan meewerken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat iedere huurder hier positief in zou staan. De tegenprestatie bestond uit een eenmalige vergoeding, het aanpassen van de voortuin aan de nieuwe situatie en de mogelijkheid en om een boom in de nieuwe voortuin te krijgen.

Onze belangrijkste rol in dit proces was om bij iedere huurder individueel te inventariseren hoe ze hier in staan. Hiervoor gingen we deur aan deur 130 woningen langs om keuzes inzichtelijk te maken en om maatwerk te leveren. Resultaten legden we vast op tekeningen en beelden.

Het resultaat is dat alle bewoners mee hebben gedaan en dat er 4 straten zijn heringericht met bijna een verdubbeling in parkeerplaatsen, niet langer parkeren in de voortuin en met een veel groenere uitstraling. Het succes van dit verhaal lag naast de individuele benadering vooral in het getoonde lef van Woonlinie en de gemeente Zaltbommel.

Planperiode
2014-2016

Status
Gerealiseerd

Programma
Openbare ruimte, voortuinen ca. 130 woningen

Rol
Ontwerper, verbinder, verbeelder

Opdrachtgever
Woonlinie en gemeente Zaltbommel