Selecteer een pagina

Ontwikkelingsvisie duurzame wijk Park Maashorst, Uden

Op een van de mooiste plekken in Uden, met het natuurgebied de Maashorst in je achtertuin zijn we een plan gaan ontwikkelen. De gemeente Uden wil een duurzame wijk die voldoet aan de hoge ambities die zijn vastgesteld in hun ruimtelijk beleid.
In het noorden van Uden, op de overgang van stad en natuur wordt de mogelijkheid geboden om op een unieke en rustieke manier te gaan wonen. Een unieke plek, niet alleen als locatie, maar ook qua hoogwaardige ambities. Een duurzaam en groen woonmilieu staat centraal.
De ruime stedenbouwkundige opzet voorziet in boszones en groenstructuren die bossfeer van Maashorst tot aan je voordeur ervaarbaar en voelbaar maken. Wonen en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, een gezonde en duurzame woonomgeving waar in de ochtend de egel en de das door je tuin lopen op zoek naar eten. Wij hebben daarnaast een toetsingskader ontwikkeld om de groene kwaliteiten te borgen.

Planperiode:
2017 – heden

Status:
Ontwikkelingsfase

Rol
Ontwerper en verbeelder

Programma:
130 woningen
(mix van een 30 tal ruime kavels en 90 reguliere woningen)

Opdrachtgever:
Gemeente Uden