Selecteer een pagina

Ontwerpend onderzoek profilering bedrijventerrein Westfields, Oirschot

Het bedrijvenpark Westfields is gesitueerd in westflank van Brainport tussen Eindhoven en Oirschot. NieuwBlauw is gevraagd door de gemeente Oirschot na te denken over een herpositionering van Westfields. Van een bedrijventerrein voor de ‘maakindustrie’ naar een hoogwaardig bedrijvenpark in Brainport. Directe aanleiding van deze vraag is de economische situatie en de ontwikkeling van een nieuwe ontsluiting op de A58, waardoor de positie van Westfields binnen Brainport compleet veranderd.

Het ontwerpend onderzoek heeft zich allereerst gericht op de unieke kwaliteiten van Westfields zowel binnen de regio alsmede binnen het landelijke netwerk van Multimodale knooppunten. Een belangrijk onderdeel van de opgave is het oplossen van de verkeerskundige problematiek tussen knooppunt Best (A58) en knooppunt Airport (A2).

Een nieuwe gebiedsontsluiting van knooppunt Best, langs Westfields richting Brainport Innovatie Campus, GDC en Airport Eindhoven, vormt de missing link binnen de structuur en is bepalend voor de profilering van Westfields als “voortuin” van Eindhoven Airport, waar ‘Supporttech’ bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Brainport. Naar aanleiding hiervan is het concept voor een Multimodaal knooppunt verder ontwikkeld: Westfields als HUB binnen Brainport.

Op het moment wordt het gedachtengoed verder uitgewerkt in samenwerking met Gemeente Eindhoven, Airport Eindhoven en logistieke partijen. Onze rol is dit proces was de gemeente voeden met beelden en ideeën en input leveren bij overlegmomenten.

Planperiode
2014-2018

Status
Ontwerpend onderzoek/Visievorming/Profilering

Programma
ca. 45 ha. Bedrijvenpark

Rol
Ontwerper, verbinder, verbeelder

Opdrachtgever
Gemeente Oirschot