Selecteer een pagina

De vergeten schakel

Soms zijn er van die plekken in dorpen waar de tijd heeft stilgestaan. Zo’n gebied is de Kantstraat.

In het westen van de kern Haaren, tegenwoordig de gemeente Oisterwijk, is achter het historische lint met haar unieke langgevelboerderijen nog een agrarisch gebied gelegen. In dit gebied willen de initiatiefnemers een unieke woonwijk realiseren, bestaand uit diverse woningtypes en woonsferen passend in het dorpse karakter van Haaren als schakel tussen de Kantstraat en de bestaande wijken.

De opgave is om de rafelachtige structuren weer te verweven, waarbij er een logische structuur en relaties ontstaan in zowel oost-west richting. Daarnaast brengen we weer een oude lintstructuur terug in noord-zuid richting om zowel de historie karakteristiek van de Kantstraat naar binnen te halen en bestaande groenplekken in de wijk te verbinden. Hierdoor ontstaat er een groene dooraderring en unieke structuur met diverse woonsferen als uitloper naar het open landschap.

Een wijk voor Haaren waar ruimte is voor besloten woonerven, een nieuw dorpslint met vrijstaande woningen of een kleinschalig appartement gebouw in een parkachtige sfeer. Daarnaast is er ruimte voor meer reguliere woningen in de vorm van rijwoningen of twee onder een kapwoningen aansluitend aan de bebouwing van de Bolakker en het complex van Cello.

Planperiode:
2012 – heden

Status:
Planvorming in ontwikkeling

Rol:
Ontwerper, verbinder, verbeelder

Programma:
Gebiedsontwikkeling van ca. 3 ha voor ca. 90 woningen.

Opdrachtgever:
Jan Heus, Johan de Heul en Henk van den Brink