Selecteer een pagina

Inrichtingsplan Het Eind, Gorinchem

Na veel maatschappelijke commotie rondom een verkeersbesluit besluit de gemeente Gorinchem in 2016 om een uitgebreid participatietraject in te zetten voor de herinrichting van Het Eind:  Het toeristische–recreatieve pareltje van de stad Gorinchem.

NieuwBlauw is voor deze opdracht geselecteerd. Wij hebben de samenwerking gezocht met Ruimteschepper, specialisten op het gebied van geo-informatie. Zij hebben ons ondersteund in het online enquêteren met de inzet van het programma Maptionnaire. We hebben meer dan 400 bewoners weten te bereiken. Met vragen over het gebied, goede en slechte plekken en ingrepen die wij voorstellen, hebben de bewoners en wij een genuanceerd beeld gekregen van de potenties van het plangebied.

Bijzonder aan deze vorm van ‘smarticipatie’ is dat er blanco is begonnen en gedurende de planvorming doorgevraagd is over de voorgestelde ontwerpingrepen. Ontwerpvoorstellen die rechtstreeks voortkwamen uit de opgehaalde input.  We hebben hierbij diverse mogelijkheden aangegrepen om de respons zo groot mogelijk te laten zijn. Zo hebben we meegevaren op de veerpont en met een maptable scholieren ondervraagd over het plangebied.

Het resultaat is een herinrichting van dit prachtige stuk van Gorinchem, gebaseerd op het shared space principe. Een nieuwe verblijfsruimte waarbij de auto te gast is  en deze niet langer domineert.

We kunnen zeggen dat het plan en het proces op een groot draagvlak kon rekenen.

Planperiode
2016-2017

Status
Gerealiseerd

Rol
Ontwerper, verbinder, verbeelder

Opdrachtgever
Gemeente Gorinchem