Selecteer een pagina

Foto: Van den Ban b.v., Oosterhout

Inrichtingsplan centrumgebied, Raamsdonksveer

Na eerder de basis te hebben gelegd in het ‘Masterplan Centrum Raamsdonksveer’ in 2009-2011 en de herinrichting van de Keizersdijk te hebben verzorgd is NieuwBlauw in samenwerking met Copier gevraagd om een inrichtingsplan te vervaardigen voor het gedeelte Hoofdstraat, Anker en Heereplein binnen deze kern. In samenwerking met Copier is een VO, DO bestek en tekeningen vervaardigd in een periode van nog geen 6 maanden. Binnen 4 weken na start kon het plan rekenen op enthousiaste reacties van de politiek, de winkeliers en andere stakeholders uit het centrumgebied. Voor dit draagvlak hebben we een interactief communicatietraject ingezet waarbij we ruimte gaven aan alle actoren om op een actieve wijze hun inbreng te geven. Dit in tegenstelling tot een meer traditionele benadering waarbij de belanghebbenden voornamelijk uitgenodigd worden te reageren in het proces. Deze vorm van positief meedenken door alle actoren en alert reageren van de plannenmakers en gemeente zorgde voor de vereiste snelheid in dit planproces.

Kern van de opgave is de herinrichting van het Heereplein tot multifunctioneel parkeer- én evenementenplein. Dit plein wordt uitgevoerd in natuursteen in een fraai legpatroon, zodanig dat het meer is dan een plein met parkeervakken. Een rondgaande rijbaan in natuursteen en hardstenen banden van 0,5 meter breedte accentueren deze centrale ruimte in ’t Veer.

Een andere opgave was om een betere overgang te krijgen tussen ’t Anker en de Hoofdstraat. Hiertoe moet een hoogteverschil van 1,80 meter overwonnen worden. Door middel van een slome, luie trap met een geïntegreerde hellingbaan wordt dit hoogteverschil opgelost en ontstaat er een sterke ruimtelijk-functionele relatie tussen deze plandelen. In het Anker en de Hoofdstraat accentueert een natuurstenen loper deze voetgangersgebieden. Verplaatsbare boombakken dragen bij aan het ’sVeervol winkelen’.

Planperiode
2013

Status
Gerealiseerd

Rol
Ontwerper, verbinder, verbeelder

Samenwerking
Copier

Opdrachtgever
Gemeente Geertruidenberg