Selecteer een pagina

Innovatiepunt de kaap 

 

Op de Kenniswerf in Vlissingen vind je een unieke ontwikkel-, test- en demolocatie: De KAAP. Hier kunnen Zeeuwse bedrijven in samenwerking met onderwijs en overheid aan de slag met het testen, ontwikkelen en demonstreren van nieuwe producten en innovaties.

Ook de KAAP is in transitie en is NieuwBlauw gevraagd door Dockwize om de gewenste uitstraling van de KAAP te ‘branden” binnen de Kenniswerf. Wij verbeelden de potenties van de plek om een unieke landmark en entree te worden van de Kenniswerf en verbeelden daarmee tevens de innovatiekracht van Zeeland. Tevens moet de KAAP helder gepositioneerd worden richting enerzijds Dockwize (innovatie HUB) en anderzijds richting de campus (HZ–Scalda), PSD-gebouw en De Lasloods aan de binnenhavens.

Planperiode
September 2023 – heden

Status
Ontwerpend onderzoek

Rol
Ontwerper (stedenbouw) en verbeelder

Opdrachtgevers
Dockwize