Selecteer een pagina

Grootschalige bedrijven in een groene omgeving – Westfields, Oirschot

Westfields wordt een bedrijventerrein voor grootschalige bedrijven aan de rand van Oirschot. De ligging nabij de A58 en de A2 maakt de locatie zeer geschikt voor bedrijven in de logistieke sector. Het inpassen van deze activiteiten in een omgeving met veel bos en heide en de ecologische zones van het Beatrixkanaal en de Ekkersrijt is minder vanzelfsprekend.

Wij hebben in dit project samen met de gemeente Oirschot, Sweco en de ontwikkelende partijen het landschappelijk kader ontworpen. Een belangrijk onderdeel van dit kader was het ontwerp van het waterhuishoudkundig plan. Het ontwerp is een samenspel tussen dimensionering, afstemming van de verschillende watersystemen en het beeld. De complexe factor in het gebied is de hoge grondwaterstand in samenhang met de beperkte afvoermogelijkheden. Voor de hoofdwegenstructuren in het gebied hebben we principeprofielen opgesteld. Het groen op het berijventerrein hebben we hierin geconcentreerd in de vorm van stevige bosstroken. Gescheiden rijbanen versterken het bosgevoel nog meer. We hebben in dit plan bewust niet geprobeerd de bebouwing te camoufleren. We zijn van mening dat dat met deze schaal van gebouwen niet kan. Wel hebben we inzet op mooie robuuste openbare ruimtes die aansluiten op de sfeer van het omringende landschap.

Planperiode
2015-2016

Status
Landschappelijk kader bedrijventerrein

Programma
Gebiedsontwikkeling van ca. 65ha

Rol
Ontwerper

Opdrachtgever
Gemeente Oirschot