Selecteer een pagina

nieuwe haven voor Dinteloord

De haven van Dinteloord krijgt een nieuwe inrichting. Doel is het sleetse karakter te upgraden en de openbare ruimte meer bij de rest van het centrum te betrekken, zodat het een aangename verblijfsruimte wordt. Bij aanvang is door de gemeente een regiegroep opgericht waarin bewoners vertegenwoordigd zijn. Samen met hen zijn we een proces ingegaan om tot een nieuwe inrichting te komen. We hebben hiervoor met hen brainstormsessies gehouden om via beelden te bepalen wat zij graag in de nieuwe haven terug zouden zien. Ook hebben we met hen een aantal havens in de omgeving bezocht om zelf te kunnen ervaren wat goede oplossingen zijn en wat eventueel beter kan. De regiegroep wordt bij iedere stap in het proces (uitgangspunten, schetsontwerp, Inrichtingsplan) geconsulteerd en hun input wordt meegenomen in de volgende stap van het proces. Gedurende het hele proces trekken wij samen met Geo Infra op. In het begin van het proces lag de nadruk van de werkzaamheden bij ons, verderop in het proces ligt de nadruk meer bij Geo infra.

Periode
2017-2018

Status
Gerealiseerd

Producten
Participatieproces met bewoners, Openbare ruimte plan

Rol
Ontwerper, verbinder (proces)

Programma
Inrichtingsontwerp terrein van ca. 1 ha

Samenwerking
Geo Infra

Opdrachtgever
Gemeente Steenbergen

Foto’s: Piet Pietjouw