Selecteer een pagina

Duurzaam wonen in een groene omgeving – De Ruiter Uden

Met de ontwikkeling van woningbouwplan De Ruiter krijgt Uden Zuid een uitbreiding van 165 woningen. De nieuwe wijk komt ten westen van de wijk Hoenderbos te liggen op de overgang naar het buitengebied. Het karakter van de wijk zal groen zijn met een natuurlijke sfeer met veel variatie in woonbuurtjes en groenplekken. Dit gebeurt door de toepassing van robuuste groenstructuren die de wijk dooraderen en verbinden met de omringende gebieden. Daarnaast door het toepassen van dorpse woningtypologieën in de vorm van hofjes, erven en bebouwingslinten.

De gemeente Uden wil met De Ruiter een voor Uden unieke wijk ontwikkelen. Namelijk een wijk waar duurzaamheid het uitgangspunt is. In het stedenbouwkundig plan, het ontwerp van de openbare ruimte en de architectonische uitwerking van de woningen speelt dit een bepalende rol.

In dit project zijn wij stedenbouwkundig adviseur van de gemeente en verzorgen we het stedenbouwkundige en landschapsontwerp. Dit heeft geresulteerd in een verkavelingsplan, een beeldkwaliteitplan en een ontwerpkader voor de openbare ruimte. Daarnaast hebben we samen met direct omwonenden een aantal sessies gehouden om het plan zoveel mogelijk op hun wensen af te stemmen.

Periode
2016-2018

Status
Planvorming in ontwikkeling

Producten
Verkavelingsplan, beeldkwaliteitplan, ontwerpkader openbare ruimte

Rol
Ontwerper, verbeelder

Programma
Gebiedsontwikkeling van ca. 9 ha voor ca. 165 woningen

Opdrachtgever
Gemeente Uden