Selecteer een pagina

De kracht van samen doen, wonen en werken in Hilvarenbeek

Het gemeentebestuur van Hilvarenbeek voelt zich geremd om de vele initiatieven uit de samenleving afdoende te kunnen faciliteren. Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden in de woningbouwproductie en de laatste uitgeefbare percelen  van de bedrijventerreinen zijn in zicht.

De provincie heeft als uitgangspunt ’migratiesaldo 0’ bij de prognoseberekeningen voor Hilvarenbeek. De gemeente kan hier niet mee uit de voeten.

In directe  samenwerking met de verantwoordelijk portefeuillehouders hebben wij een visual gemaakt om de kracht van de Beekse gemeenschap over het voetlicht te brengen. Uniek in Hilvarenbeek zijn de bewonerscoöperaties die zorgen voor een zeer sterke sociale cohesie in de kernen. Zo is er een café en een kerk opgekocht om deze van de ondergang te redden en nieuw leven in te blazen. Dit alles om de leefbaarheid te borgen. Daarnaast  zijn er vanuit de samenleving diverse woningbouwinitiatieven waar de gemeente niet vanzelfsprekend aan mee kan werken vanwege het uitgangspunt van ‘migratiesaldo 0’.

In de visual -een Prezi- komt de kracht en de uniekheid van de Hilvarenbeek sterk naar voren. Naast de vormgeving en eigen gemaakt beelden hebben wij bestaande en nieuwe filmpjes daarbij gevoegd. Het resultaat is een wervende presentatie die de provincie moet binden aan de opgaves waar Hilvarenbeek voor staat.

Planperiode
2018

Status
Opgeleverd

Rol
Verbinder, verbeelder

Samenwerking
LocusHaus Filmportretten, Hilvarenbeek

Opdrachtgever
Gemeente Hilvarenbeek