Selecteer een pagina

Van werkplaats naar Broedplaats

 

In 2040 is de Kenniswerf ‘de stedelijke hotspot’ waar innoveren, ondernemen, studeren en werken in een inspirerende omgeving centraal staan. NieuwBlauw staat aan de basis van de ontwikkelingsvisie die samenwerking met de direct betrokken partijen wordt vorm gegeven om samen tot een gedragen ontwikkelingsvisie te komen voor deelgebied de Campus binnen de Kenniswerf.

De campusontwikkeling binnen de Kenniswerf betreft een transformatie van het voormalige bedrijventerrein, PZEM complex en de onderwijsgebouwen van HZ en Scalda naar een campusomgeving.

De ontwikkelingsvisie brengt de  onderlinge wisselwerking in beeld van innovatieve bedrijvigheid, start-UPs en onderwijs binnen een landschappelijk casco waarbij belangrijke relaties en verbindingen worden vastgelegd. Er ligt een heldere visie aan ten grondslag, wat ook maakt dat niet ieder bedrijf zich hier kan vestigen. Alleen bedrijven en onderzoeksinstellingen die passen in het concept, die geloven in het gezamenlijke doel (Delta profiel) en daaraan kunnen bijdragen komen hier samen.

Net als een wijk in een stad beschikt de campus over centrale voorzieningen (hart) als waar mensen elkaar spontaan kunnen ontmoeten, wonen, leren en onderzoeken. De centrale voorzieningen zijn gelegen langs de “groene loper” met een directe relatie naar de campusboulevard waar mensen kunnen sporten en verblijven langs de waterkant.

 

Planperiode
Juni 2022 – heden

Status
Ontwerpend onderzoek

Rol
Ontwerper (stedenbouw en landschap) en verbeelder

Opdrachtgevers
Gemeente Vlissingen – HZ University of Applied Sciences
Scalda en Dockwize