Selecteer een pagina

gelaagd groen

 

Gelaagd Groen is een allesomvattend leef-concept in Sleeuwijk, ontworpen als een circulair “ecosysteem”. Het plan is zowel gelaagd in de sociale context als in de natuurkwaliteit en groenbeleving.  Het ontwerp van het gebouw, de gezamenlijke buurtkamer, de gezamenlijke buurttuin en het gezamenlijke dakterras nodigen uit tot verschillende vormen van ontmoeten en samenkomen. Een divers woningaanbod voor verschillende doelgroepen brengt mensen in verschillende fasen in hun leven (jong en oud) bij elkaar.

De gebouwen worden compact en zorgvuldig in het landschap geplaatst. Het landschap vormt zo de gebouwen en de gebouwen versterken de aanwezige natuur en laten een zo groot mogelijke groene ruimte over om te delen. Zowel in materialisatie als vorm is de bebouwing subtiel ingepast in zijn omgeving en is de uitgesproken architectuur duidelijk herkenbaar. Hoogtegradiënten geven vorm aan de diverse lagen van publiek & privé en de biodiversiteit & ecologie.  De oriëntatie van de alzijdige gebouwen creëert diverse zichtlijnen vanuit het gemeenschappelijke “groene hart” richting de omgeving en de indirecte benadering van de gebouwen. Het ensemble van gebouwen en landschap geven de omgeving een menselijke schaal waarmee de gebouwen zich als sculpturen een nieuw natuurlijk landschap definiëren.

Als ontwerpteam voelen we ons verantwoordelijk voor een leef- , woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het welbevinden en geluk van mensen. Niet alleen vandaag maar ook morgen, voor de huidige én de toekomstige generaties.

 

Planperiode
Tender Gemeente Altena november 2022

Status
3e plaats

Rol
Ontwerper (stedenbouw en landschap) en verbeelder

Opdrachtgever
Van Daalen Bouw en Ontwikkeling BV

In samenwerking met

JYB Architecten