NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Storytelling Energielandschap Oirschot

Gemeente Oirschot en de Brabantse Milieufederatie [BMF] zijn in de lijn van het Uitvoeringsprogramma Energie aan het nadenken over de energietransitie van de gemeente Oirschot en de daarbij behorende mogelijkheden. Alle belanghebbenden worden hierbij nadrukkelijk betrokken. De grote uitdaging is om de ideeën en perspectieven over duurzaamheid en het energielandschap samen te brengen in één beeld.
Diverse Oirschotse belangenorganisaties zijn geïnterviewd door het BMF. Deze interviews zijn door NieuwBlauw vertaald in een beeldverhaal. Ieder interview op één poster. Op deze wijze worden diverse duurzaamheidsthema’s bespreekbaar maar ook vergelijkbaar. Daarnaast is het een startschot om het publieke debat aan te gaan met de bevolking van Oirschot.

energielandschap-oirschot