NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Vraaggestuurd ontwikkelen Oeffelt

te Boxmeer

In Oeffelt, gemeente Boxmeer, zijn wij gangmaker bij een plan voor de sloop van 2 caravanloodsen en de transformatie tot aantrekkelijk woongebied. NieuwBlauw is hierbij de continue factor, aangezien er al verschillende ontwikkelende partijen zich hebben teruggetrokken. Wij hebben een sterk geloof in een vraaggestuurde ontwikkeling van deze locatie. Een ontwikkeling waarbij de rol van de stedenbouwkundige anders zal zijn. Een fijnzinnige analyse, en het scherp naar boven brengen van de kwaliteiten van de plek is hierbij essentieel. Verbondenheid met de plek in plaats van of naast verleiding met een planconcept. De kwaliteiten van de locatie verleiden de consument tot het creëren van een nieuwe woonomgeving. Wij laten hierbij de consument buiten zijn referenties kijken, zijn horizon verbreden. In het proces van Oeffelt is onze rol die van puzzelaar in het oplossen en goed ordenen tot ieders tevredenheid van een divers programma van individuele eisen. Van verkavelingsplannen naar toedelingsplannen. Daarnaast stellen wij spelregels op zodat voor ieder de speelruimte voor het meedenken wordt bepaald. Te denken valt het (al of niet in samenspraak) vastleggen van een stedenbouwkundige structuur, waar binnen de kavels een plek krijgen, het vastleggen van ruimtelijk eisen in verband met bereikbaarheid, parkeernormering, waterhuishouding etc.
De rol is niet echt nieuw. Bewonersparticipatie is niet nieuw. Het grote verschil met Oeffelt is dat het programma en doelgroep niet vanaf het begin in beeld is en dat de participatie veel individueler is opgezet. De stedenbouwer als leefomgevingscoach?

Opdrachtgever:
Dura Vermeer Zuid

Planperiode:
2011 – heden

Status:
ontwikkelwijze geaccordeerd door college

programma:
ca. 50 woningen