NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Toekomst visie Dongecentrale

te Geertruidenberg

De ruimtelijke toekomstvisie voor de Dongecentrale te Geertruidenberg is geïnitieerd door NieuwBlauw. Enerzijds vanuit de betrokkenheid bij de gemeente Geertruidenberg, anderzijds vanuit de fascinatie voor industrieel erfgoed en de toekomstwaarde. De studie komt voort uit de zorg dat het Rijksmonument wel onderdeel vormt van het Investeringsprogramma grote erfgoedcomplexen provincie Noord Brabant’, maar het omringende erfgoed aan haar lot wordt overgelaten. Bij de herbestemming van het cultuurhistorische complex de Dongecentrale is het van wezenlijk belang dat er een totaalvisie ontwikkeld wordt waarbinnen het complex kan transformeren naar zijn nieuwe functie in de gemeente. Een unieke plek op de grens van water en stad met een industrieel decor met allure met plaats voor zowel nautische recreatie, duurzame energie en culturele activiteiten. Een broedplaats waar nieuwe initiatieven tot ontplooiing en groei kunnen komen. Naast een toekomstvisie is het nadenken over tijdelijk gebruik van wezenlijk belang.

Opdrachtgever:
eigen initiatief

Planperiode:
2013-heden

Status:
studie – inspiratie