NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Bloeikas: vernieuwende methodiek – werkwijze

Hoe kunnen uiteenlopende belangen worden ingezet voor een vruchtbare gebiedsontwikkeling? En wat is de rol van de stedenbouwkundige hierin? NieuwBlauw heeft hiervoor een inspirerende en vernieuwende methodiek ontwikkeld. Hierin nemen wij niet de rol in van plannenmaker, maar zetten wij onze expertise in als voogd van het gebied, de gebiedsvoogd. Op beeldende wijze brengen wij de intrinsieke kwaliteiten in beeld en weten wij de actoren te binden aan het gebied en aan elkaar. Wij creëren de condities waarbij mentaal eigenaarschap ontstaat, waarbij mensen één ieder afzonderlijk én samen zich eigenaar voelen van een locatie. In eerste instantie hebben wij deze methodiek opgezet om een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de opgaves van het vrijkomend (religieus) erfgoed. Maar we zien ook kansen met de vele marktconsultaties die overheden inzetten bij gebiedsontwikkeling. Hoe worden al de hieruit voortkomende ideeën en belangen gewogen en met elkaar geconfronteerd om te komen tot de ontwikkeling van een gebied? De Bloeikasmethode geeft hier een antwoord op.

Documenten:

Opdrachtgever: eigen initiatief

Planperiode: 2013-

Status: studie