NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Gebiedsvisie Hillegom, woonzorgzone

te Hillegom

De gemeente Hillegom heeft aan ons gevraagd om nieuwe uitgangspunten te formuleren voor een eerdere gebiedsontwikkeling de ‘Woonzorgzone’, die slechts deels is en wordt uitgevoerd. De desbetreffende gebiedsontwikkeling kan qua ambitie en veranderde marktomstandigheden niet verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. De opdracht aan ons is om binnen de huidige marktomstandigheden met een andere programmatische aanpak een visie te ontwikkelen om te bezien wat er op deze plek mogelijk en onmogelijk is.

Opdrachtgever:
gemeente Hillegom

Planperiode:
2013

Status:
ter bestudering bij gemeente en grondeigenaren

Programma:
circa 60 woningen en zorgvoorzieningen