NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Gebouw J Woonzorgzone

te Hillegom

In opdracht van de gemeente Hillegom hebben wij onderzocht welke stedenbouwkundige invullingen er mogelijk zijn voor de locatie ‘gebouw J’. Uitgangspunt voor het programma zijn sociale huurappartementen. In het Masterplan Woonzorgzone Hillegom en het bestemmingsplan is een duidelijke begrenzing van het bouwvlak aangegeven met een maat van ca. 22 bij 38 meter, met een bouwhoogte van 4 lagen. In onze modellenstudie hebben we gezocht naar oriëntatie op het aangrenzende parkgebied om maximale woningkwaliteit te bereiken. Vanuit deze studie is er zowel door de gemeente als door Stek wonen een voorkeur uitgesproken voor het model met de twee urban villa’s.

Opdrachtgever:
Gemeente Hillegom, Stek wonen

Planperiode:
ontwerp 2013

Status:
in ontwikkeling