NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Tuinen van Bommel

te Zaltbommel

In de structuurvisie van de gemeente Zaltbommel is de westzijde aangeduid als toekomstige uitbreidingslocatie. Woonlinie en BM van Houwelingen hebben ons gevraagd een ideeënschets op te stellen om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn van dit ca. 9 ha grote gebied. De nabijheid van het rivierenlandschap van de Waal, het natuurgebied de Kloosterwiel en het buitengebied maken deze locatie bijzonder. In het plan is er naar gezocht het gebied een herkenbaar eigen karakter te geven dat aansluit op de groene kwaliteiten in de omgeving. Het plan is grofweg op te delen in twee gebieden. Een recreatieve, natuurlijke zone aan de dijk en het woongebied de Tuinen van Bommel. Het woongebied krijgt een herkenbare invulling met een kop en een staart in de vorm van twee buitens. Deze complexen krijgen een landschappelijke inrichting die aansluit op de omgeving. Het doel is rondom de buitens een gebied te creëren dat interessant is als uitloopgebied voor de aangrenzende woonwijken. Tussen de twee buitens zorgt een patchwork van woonvelden, boomgaarden en moestuinen voor een kleinschalig prettig woonmilieu. Het plan voorziet in flexibiliteit met betrekking tot de invulling van de woonvlekken en is dusdanig opgezet dat het een overtuigend kader en sfeer biedt voor een toekomstige uitwerking.

Opdrachtgever:
BM projectontwikkeling – Woonlinie

Planperiode:
2012

Product:
ideeënschets

Programma:
ca. 200 woningen: grondgebonden en gestapeld