NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Studie ontwikkelingsmogelijkheden haven

te Elburg

Elburg is gelegen aan het Veluwemeer, Drontermeer en is een van de zestien Hansesteden in Nederland. De stad Elburg is vooral bekend vanwege haar middeleeuwse vesting met een nagenoeg volledig orthogonaal stratenplan.

De voormalige Zuiderzeestad heeft een kleine visserijhaven met havenkom in de nabijheid de Vischpoort. Door de afsluiting van de Zuiderzee en later de inpoldering is de visserij functie grotendeels kwijtgeraakt. De haven is daarna meer getransformeerd naar een passantenhaven en kleinschalige haven gerelateerde activiteiten. In deze transformatie is NieuwBlauw gevraagd om te onderzoeken wat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn in combinatie met haven gerelateerde activiteiten, recreatie en wonen in de nabijheid van de haven en het unieke historische centrum.

Opdrachtgever:
Volkel Wessels

Planperiode:
2013

Status:
Ruimtelijk onderzoek

Programma:
Uitbreiding jacht- en passantenhaven – nieuwe woningbouw – haven gerelateerde bedrijvigheid en culturele voorzieningen