NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Studie Sonniuspark

te Son en Breugel

In samenwerking met Hendriks Coppelmans, Atriensis en Markeffect hebben we een plan gemaakt voor Energieneutraal wonen op een locatie in plan Sonniuspark in de gemeente Son en Breugel. Hiertoe hebben we een bestaand verkavelingsplan aangepast naar een meer flexibel in te vullen plan met grotere toekomstwaarde. Door op een aantal plaatsen een groene dooradering te maken ontstaan kansen om het gebied opnieuw te verkavelen met een grotere diversiteit aan woningtypes en kavelgroottes. Een groene steeg creëert een besloten woonomgeving met maximale privacy en situeringsmogelijkheden op de individuele kavels.
Door deze herverkaveling en een vergaande ketensamenwerking ontstaan meer kansen voor energieneutraal wonen. Dit wordt praktisch ingevuld door een biomassacentrale en PV-panelen op de woningen.

Planperiode:
2011 (in dienst van Croonen Adviseurs)

Status:
studie/verzoek voor ontwikkeling, ingediend bij de gemeente Son en Breugel