NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ontwikkelingsvisie woningbouw Haaften

te Haaften

Het Dorp Haaften ligt aan de noordzijde van de Waal in het gebied waar de rijksweg A2 de rivier oversteekt. Het is onderdeel van de gemeente Neerijnen. Aan de noordzijde van het dorp op de grens van de komgronden ligt een uitbreidingslocatie voor woningbouw. In het gebied is sinds kort een multifunctioneel centrum met een school en een sporthal verrezen. De gemeente Neerijnen heeft ons benaderd om de stedenbouwkundige structuur die in het verleden voor het gebied gemaakt is te herijken naar de wensen van deze tijd. Dit moet resulteren in een structuur die flexibiliteit biedt voor de toekomst.

Opdrachtgever:
Gemeente Neerijnen

Planperiode:
2014

Status:
Ontwerp fase

Programma:
ca. 50 grondgebonden woningen