NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ontwikkelingsvisie woningbouw Grote Zeeheldenbuurt Vught

te Vught

Begin 2014 is NieuwBlauw gevraagd om voor de Grote Zeeheldenbuurt in Vught een ontwikkelingsvisie op te stellen voor woningbouwvereniging Woonwijze. De Grote Zeeheldenbuurt is een wijk gelegen in het gebied Esschestraat, Michiel de Ruyterweg en Maarten Trompstraat. De opgave bestaat uit het opstellen van een stedenbouwkundige visie tot realisatie en het communicatietraject met gemeente, omwonenden en belanghebbenden tot een uitvoerbaar en gedragen plan.

Het ontwikkelingsplan is gebaseerd op een tweetal ruimtelijke ingrepen. Tijdens het ontwerpproces is duidelijk geworden dat het spoor verdiept wordt aangelegd, dit gaf ons de kans om oude relaties oost-west te herstellen. Het plangebied functioneert dan als een schakel “over” het spoor met een parkBRUG voor langzaamverkeer en koppelt diverse groengebieden aan elkaar.
Haaks op het nieuwe park is een waterstructuur geïntroduceerd waarbij de wateropgave wordt ingezet als een landschappelijk element met een hoge verblijfswaarde en woonkwaliteit voor de nieuwe wijk.

Opdrachtgever:
gemeente Vught

Planperiode:
januari 2013 – heden

Status:
Ontwerp fase

Programma:
ca. 130 woningen, grondgebonden en gestapeld.