NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ontwikkelingsvisie achter de Maasdijk

te Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg is een mooi dorp gelegen in het rivierengebied in het Land van Heusden en Altena. De dorpen Wijk en Aalburg zijn van oorsprong ontstaan aan de dijk van de (nu) Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal. Aan de zuidzijde van het dorp ligt tussen de Maasdijk, de Langestraat en de Polsstraat een open gebied dat gebruikt wordt als typische dorpsrandzone. Er wordt getuinierd in moestuinen, er grazen schapen, er is een boomgaard. Aan de randen wordt gewoond. In dit gebied hebben woningcorporatie Woonlinie en de gemeente Wijk en Aalburg gronden. De hele locatie is bestemd als inbreidingslocatie woningbouw.

Ons is gevraagd voor deze locatie een verkavelingsstudie op te stellen. In onze studie gebruiken we de landschappelijke noord-zuid structuur en vertalen deze door naar een nieuwe woonomgeving. Bestaande informele paden die het dorp verbinden met de dijk gebruiken we om het nieuwe woongebied te hechten aan zijn omgeving. Gezien de lange doorlooptijd van de ontwikkeling en de onzekerheid over de woonwensen van de toekomst is het plan zo ontworpen dat het gefaseerd en flexibel ontwikkeld kan worden waarbij iedere fase een afgeronde situatie oplevert. De sfeer die we nastreven is informeel dorps met lanen en groenplekken. Om dit beeld te bereiken vindt het overgrote deel van het parkeren plaats op binnen gebieden.
Opdrachtgever:
gemeente Bouwlinie [Woonlinie]

Planperiode:
oktober – november 2015

Status:
Ontwerp fase

Programma:
ca. 90 woningen [fase 1 en 2]