NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ontwerpend onderzoek profilering bedrijventerrein Westfields

te Oirschot

Westfields ligt in de westflank van Brainport, de Europese toptechnologieregio. Het bedrijvenpark is gesitueerd tussen Eindhoven en Oirschot. NieuwBlauw is gevraagd om samen met de gemeente Oirschot na te denken over een her-positionering van Westfields. Van een categorie 4 bedrijven-terrein naar een hoogwaardig bedrijvenpark in Brainport. Directe aanleiding van deze vraag is de economische situatie en de ontwikkeling van een nieuwe ontsluiting op de A58, waardoor de positie van Westfields binnen Brainport compleet veranderd.

Het ontwerpend onderzoek heeft zich allereerst gericht op de unieke kwaliteiten van Westfields zowel binnen de regio alsmede binnen het landelijke netwerk van Multimodale knooppunten. Een belangrijk onderdeel van de opgave is het oplossen van de verkeerskundige problematiek tussen knooppunt Best [A58] en knooppunt Airport [A2].

Een nieuwe gebiedsontsluiting van knooppunt Best, langs Westfields richting Brainport Innovatie Campus, GDC en Airport Eindhoven, vormt de missing link binnen de structuur en is bepalend voor de profilering van Westfields als “voortuin” van Eindhoven Airport, waar ‘SupportTECH’ bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Brainport. Naar aanleiding hiervan is het concept voor een Multimodaal knooppunt verder ontwikkeld: Westfields als HUB binnen Brainport.

Op het moment wordt het gedachtengoed verder uitgewerkt in samenwerking met Gemeente Eindhoven, Airport Eindhoven en logistieke partijen. Onze rol is dit proces is de gemeente voeden met beelden en ideeën en input leveren bij overlegmomenten en presentaties.

Opdrachtgever:
Gemeente Oirschot

Planperiode:
2014

Status:
Ontwerpend onderzoek – Visievorming – Profilering

Programma:
ca. 45 ha. bedrijvenpark