NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Gebiedsontwikkeling Sint Philipsland

te Tholen

Sint Philipsland is gelegen in de zuidoosthoek van de Oude Polder in het open en karakteristieke Zeeuwse polderlandschap. Het dorp is een karakteristiek Ringdorp, met een Voorstraat van de haven naar de kerk, die is omgeven door een ring.

NieuwBlauw heeft in opdracht van Quist Vastgoed Ontwikkeling een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de twee woningbouwlocaties ten noordwesten van Sint Philipsland aansluitend op de bestaande kern. Aanleiding van deze vraag is het uitbreiden van de aanwezige begraafplaats en verplaatsing van de voetbalvelden NOAD ’67 naar het westen richting de Lysterkreek.

De ontwikkelingsvisie voorziet in een geleidelijke overgang en afronding van de dorpsstructuur naar het open polderlandschap. De bestaande kwaliteiten van het plangebied, zoals beplantingsstructuren en de verre doorzichten, zijn zowel structurerend als sfeerbepalend ingezet in het nieuwe stedenbouwkundig plan.

Het ontwikkelingsplan heeft een sterke groene structuur die enerzijds aansluit op directe omgeving en anderzijds bepalend is voor de woonsfeer en uitstraling van de nieuwe wijk. De diverse blokmaten binnen het ontwikkelingsplan geven een grote vrijheid en flexibiliteit en voorzien in een grote diversiteit aan woonsferen en woningtypologieën die aansluiten op de lokale behoefte en woonwensen..

p>

Opdrachtgever:
Quist Vastgoed Ontwikkeling

Planperiode:
2014

Status:
Ontwerp – Beeldkwaliteitplan – Bestemmingsplan fase

Programma:
ca. 80 grondgebonden woningen