NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Zuidrand

te Eethen

Eethen is een dorp met een landelijke uitstraling gelegen in het komgrondengebied van de Maas en de Waal. Aan de zuidzijde van het dorp, op de overgang met het wijds en open landschap is er een nieuw woonwijkje ontwikkeld. Geen standaard woonwijk maar twee erven met verschillende typen bebouwing. Een erf bestaat uit circa 30 woningen onderverdeeld in kleinschalige appartementen (hoofdhuis), starterswoningen (schuur) en rug-aan-rug woningen voor senioren (schuur). Het erf heeft een groene inrichting van gras en fruitbomen. Er zijn geen voortuinen, alleen veranda’s of openbaar groen. Alle verharding op het erf (rijweg, parkeren, voetpaden) heeft hetzelfde materiaal en is op 1 niveau aangelegd, er is dus geen sprake van straten. Hierdoor ontstaat een hele informele sfeer. De randen van het erf zijn beplant met hagen, wilgen en houtwallen. De informele setting van de gebouwen en de groene inrichting geven een bijzondere sfeer aan dit woongebiedje en maken dat deze nieuwe rand zich heel vanzelfsprekend voegt in het landschap. Wij zijn in deze opgave verantwoordelijk geweest voor de stedenbouwkundige visie, het verkavelingsplan en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Opdrachtgever:
Gemeente Wijk en Aalburg en woonservice Meander

In samenwerking met Quadrant Architecten

Planperiode:
Ontwerp 2011-heden (vervaardigd in dienst van Croonen Adviseurs)

Status:
Uitgevoerd