NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Herstructurering Leembruggenstraat

te Hillegom

In het nieuwe plan zijn in totaal 37 grondgebonden woningen opgenomen. De structuur van het plan komt min of meer overeen met de bestaande structuur, de Leembruggenstraat als een lus ontsloten op de Brouwerlaan. Het plan sluit aan op de ontwikkelingen rondom de Moskee. Het gaat hierbij met name om de aansluiting op het water en de fietsstraat. Daarnaast zijn er verbindingen gezocht met de water- en groenstructuren aan de zuidzijde van het plangebied. Het profiel van de Leembruggenstraat welke direct aansluit op de Brouwerlaan krijgt min of meer het zelfde rijwegprofiel, echter het parkeren wordt aan 1 zijde haaks opgelost. Tussen deze 2 ontsluitingsstraten vanaf de Brouwerlaan wordt een smallere erfachtige verbindingsstraat toegevoegd waardoor de lus weer compleet is. Deze verbindingsstraat ontsluit de centraal in het plan gelegen parkeervoorziening.

Opdrachtgever:
Stek Wonen

Planperiode:
2013

Status:
verkavelingsplan, opmaat naar bestemmingsplan

Programma:
37 grondgebonden woningen