NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Studie stationslocaties

te Leudal

Voor de gemeente Leudal heeft NieuwBlauw in samenwerking met H&S Advieurs een onderzoek verricht naar de ruimtelijke- en functionele mogelijkheden om twee ‘voormalige’ stations te Baexem en Haelen weer op te nemen in het spoornet. Veolia heeft al laten weten vanaf 2015 de stoptrein van Maastricht naar het noorden door te trekken naar Weert, om ook te kunnen stoppen in Baexem en Haelen. De studie richtte zich naast de strenge randvoorwaarden en eisen vanuit Veolia en NS, op de eigenheid en ruimtelijke kwaliteiten van de stationslocaties. Unieke elementen als historische boomlanen en bestratingenmateriaal, karakteristieke bebouwingsensembles en de plaatsing binnen de kernen [entrees] van de dorpen zijn bepalend geweest voor zowel de inrichting, materiaalgebruik als verschijningsvorm van de stations en bijbehorende verblijfsruimten.

Opdrachtgever:
gemeente Leudal

Planperiode:
2010

Status:
ter beoordeling Provinciale Staten