NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ontwerp oosterdokkade [prijsvraag]

te Amsterdam

“Simpel in hoofdlijnen en geraffineerd in details”
“Een hoge ’aaibaarheidsfactor’”

Deze quotes uit het juryrapport kenschetsen uitstekend ons ontwerp voor een steiger van 310 meter, 3 bruggen en een hellingbaan voor het Oosterdokseiland in Amsterdam.
Met het behalen van de tweede prijs zijn we trots. De gunningsbeslissing vermeld dat er ‘optimaal meerwaarde aan het kwaliteitsaspect van de opgave’ is gegeven.

NieuwBlauw is door het aannemingsbedrijf Van Den Biggelaar gevraagd een visie te ontwikkelen en het ontwerp te maken voor de drijvende wandelsteiger, de bruggen en de hellingbaan.
Historische beelden van kranen op de kade en voorraden houten balken destijds drijvend langs de kade hebben ons geïnspireerd. ‘De verwijzing naar deze havengebonden activiteiten door het gebruik van vakwerken in de bruggen en de eenvoud van het steigerdek doet volgens de jury recht aan het gewenste nautische karakter. Het ontwerp van de bankjes straalt eenvoud en speelsheid uit.’  In nauwe samenwerking met de Van den Biggelaar zijn slimme technische oplossingen bedacht, zoals de doorvoer voor kabels en leidingen in de draagconstructie van de brug en de oplegging op de kade zelf.  ‘De keuze voor materialisatie en bijbehorende kleurstelling past goed in de omgeving. De RVS leuningen van de bruggen zijn zeer functioneel en hebben een hoge ‘aaibaarheidsfactor’.
Aldus het juryrapport.