NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Inrichtingsplan woon-zorg Elsbroek

te Hillegom

In 2008 hebben wij op verzoek gemeente meerdere aanpassingen verricht aan het stedenbouwkundige plan voor de woonzorgzone, 1e fase. Daarna zijn wij in de periode 2009-2010 gevraagd om op basis daarvan het inrichtingsplan voor deze zone te maken. Uitgangspunten daarbij waren: rekening houden met de doelgroep, parkachtig, aansluiting met winkelcentrum, waterberging, inpassing kinderdagverblijf, parkeren e.d.. Op basis van het inrichtingsplan hebben we een Leidraad Openbare Inrichting vervaardigd met daarin de toe te passen materialen alsmede enige inrichtingsprofielen. Ook hebben we integraal een beplantingsplan gemaakt. Later is ons ook verzocht om een privétuin voor Hozo te ontwerpen.

Opdrachtgever:
gemeente Hillegom, Hozo, Stek

Planperiode:
1e fase 2013 in uitvoering, fase 2 in voorbereiding