NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Inrichtingsplan Wellantcollege

te Houten

Het Wellantcollege in Houten heeft ons gevraagd een ontwerp op te stellen voor een deel van hun schoolterrein. Het betreft het deel van de fietsenstallingen. De stallingen zijn in de loop van de tijd op een pragmatische wijze uitgebreid maar het ontbreekt nu aan een eenduidige ruimtelijke structuur. Daarnaast dienen er extra stallingsplaatsen gerealiseerd te worden. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn een beperkt budget, dus het streven naar hergebruik van materialen en het zoveel als mogelijk behouden van waardevolle beplanting. In het ontwerp hebben we er voor gekozen een simpele gridstructuur toe te passen die duidelijkheid biedt in het gebruik en efficiënt is in het ruimtegebruik. Hierdoor was er ondanks de grote hoeveelheid extra stallingsplaatsen die gewenst waren toch nog ruimte voor een groene invulling met hagen en bomen. De gridstructuur maakt het daarnaast mogelijk bestaande waardevolle bomen op een eenvoudige wijze in te passen.

Opdrachtgever:
Wellantcollege, Houten

In samenwerking:
Copier

Planperiode:
ontwerp 2013

Status:
uitgevoerd