NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Vitaal buitengebied

te Boekel

Het beleid ‘Vitaal Buitengebied Boekel’ maakt ontwikkelingen mogelijk, waarbij wonen, werken, groen en natuur op een kwalitatief volle wijze worden ingepast in het buitengebied van Boekel. Kern van de beleidsvisie is een ontwikkelingsgerichte, onconventionele aanpakgericht op kwaliteitswinst. Kwaliteitswinst door de sloop van (overtollige) bebouwing gecombineerd met de aanleg van natuur en groen.

NieuwBlauw begeleidt samen met de gemeente de eerste initiatiefnemers die gebruik maken van deze regeling. Hierbij hebben wij inrichtingsschetsen vervaardigd die de kwaliteitswinst op een wervende manier verbeelden en begeleiden wij de initiatiefnemers op planologisch-juridisch vlak.

Opdrachtgever:
familie Van Haandel en Van de Elzen

Planperiode:
2012-2013

Status:
bestemmingsplan in procedure