NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

De Vrijheid

te Ronse

In het kader van de Open Oproep van VlaamsBouwmeester zijn wij in de eerste ronde geselecteerd met het ontwerp voor het historische stadsdeel De Vrijheid in Ronse. De Vrijheid was een vrijgoed van circa 5 hectare op het grondgebied van Ronse en was tot aan de Franse Revolutie een afzonderlijke feodale heerlijkheid. Het was een omheind goed dat volledig in handen was van de clerus. Als het ware een stad binnen de stad. De vroegste beschrijving en vermelding van de Vrijheid dateert uit 1315. Het doel van deze ontwerpopdracht was de bijzondere cultuur-historische betekenis van De Vrijheid herkenbaar te maken en te vertalen naar de huidige tijd, zodanig dat een nieuwe impuls gegeven kan worden aan deze plek en de stad als geheel.

Onze visie op deze opgave bestaat uit twee componenten waarvan wij vinden dat ze verbetering verdienen: het programma en de stedenbouwkundige ruimte. De Vrijheid heeft in de loop van de eeuwen altijd een duidelijke plek gehad in de stad. Eerst door de kapittelkerk dat er als bestuurlijke orgaan van De Vrijheid gevestigd was, daarna door de komst van de relieken van Sint-Hermes (cultus van Sint-Hermes). De afgelopen decennia is de herkenbaarheid van De vrijheid wat vervaagd. Naar ons inziens is De Vrijheid dé plek in Ronse voor de ontwikkeling van cultuur en toerisme. Het gemengde programma wat hier aan gekoppeld kan worden zorgt voor de diversiteit die essentieel is voor het economische succes van het gebied. De ruimtelijke omgeving van De vrijheid wordt versterkt door een aantal stedenbouwkundige en landschappelijke ingrepen. De ingrepen zijn er op gericht meer eenheid te creëren (tapijt verharding, groen bomendak), duidelijkere ruimtes te creëren (pleinwanden aanvullen met nieuwbouw en het park definiëren) en een duidelijkere en spannendere routing in het gebied aan te brengen.

Opdrachtgever:
Open oproep Vlaamsbouwmeester

Planperiode:
2011 (vervaardigd in dienst van Croonen Adviseurs)

Status:
prijsvraag/selectie