NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ruimtelijk-recreatieve visie

te Leudal

Voor de gemeente Leudal (Midden Limburg) heeft NieuwBlauw in samenwerking met H&S een toeristisch-recreatieve visie opgesteld. De gemeente Leudal heeft zich als doel gesteld de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente te versterken, met als zwaartepunt daarbinnen het “Hof van Leudal”.
Leudal is een gemeente met vele gezichten, een gebied dat nog door veel recreanten ontdekt moet worden. Van unieke bosgebieden met stijlranden tot mooie beekdalen en het stroomgebied van de Maas tot en het Nationaal park De Grote Peel op fietsafstand. Naast deze natuurgebieden kent Leudal een rijke cultuurhistorie (kastelen, kloosters) en diverse recreatieve mogelijkheden. Aantrekkelijke Maasdorpen met hun eigen authentieke karakter, kenmerkende hoeves en de vele watermolens zijn typerend elementen in het landschap. Kortom, genoeg ingrediënten, zowel toeristisch-recreatief als landschappelijk, voor het uitbouwen van een uitstekende toeristisch-recreatieve regio.

De ruimtelijk recreatieve visie heeft 3 pijlers om de bestaande kwaliteiten te benutten om de toekomstvisie door te ontwikkelen. Het bestaande voorzieningenniveau versterken en meer thematiseren, de landschappelijke “parels” binnen het gebied en directe omgeving verbinden en het opzetten van een gezamenlijke marketing om het Hof van Leudal meer bekendheid te geven.

Opdrachtgever:
gemeente Leudal

Planperiode:
2011 – 2012

Status:
vastgesteld