NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Parkzone Bethanië

te Ede

In 2006 is ons gevraagd om een stedenbouwkundige opzet te maken voor het zorgcentrum Bethanië met nieuwe programmatische uitgangspunten. Het plangebied ligt in een bos- parkachtige omgeving, een groene uitloper van de Veluwe binnen Ede. Bij de inpassing moest daar terecht rekening mee worden gehouden. Wij hebben na het stedenbouwkundige plan voor Bethanië , ook het inrichtingsplan vervaardigd. In 2011 hebben we ook voor het gedeelte welke in eigendom is van de gemeente het verzoek gekregen om een inrichtingsplan met beplantingsplan te vervaardigen, zodat er een integraal plan is ontstaan.

Opdrachtgever:
Coresta bv Eindhoven, Bethanië, gemeente Ede

Planperiode:
1e fase 2012 – 2013; 2e fase 2014

Status:
2012 1e fase bebouwing, inrichting en beplanting gerealiseerd

Programma:
Hoofdgebouw Zorgcentrum, zwembad, kerkzaal, hospice; 36 app. Koop, 18 app. huur, kinderdagverblijf