NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Landschappelijk raamwerk Westfields

te Oirschot

In 2014 zijn we samen met de gemeente Oirschot een herpositioneringstraject in gegaan om Westfields te transformeren van een regulier bedrijventerrein naar een multimodaal logistiek knooppunt Vanuit de unieke ligging aan de A2 / A58 als de directe relatie met Eindhoven Airport is een nieuw bedrijfsprofiel ontwikkeld.

In de huidige ontwikkelingsvisie wordt Westfields een voornamelijk logistiek bedrijventerrein met internationale connecties. Daarnaast wordt krijgt Westfields betekenis voor de opvang van reizigers van Eindhoven Airport. Naast parkeerfaciliteiten wordt ook gedacht aan gebouwde voorzieningen ondersteunend aan Airport.

In het landschappelijk raamwerk is veel aandacht besteedt aan een robuust landschappelijk raamwerk waarbij duurzaam waterbeheer een belangrijke rol speelt. In dit raamwerk zal een nieuwe ontsluiting naar Eindhoven Airport, Westfields en BIC worden ingepast. Presentatie aan en beleving van de bezoeker van Brainport is hierbij uitgangspunt. Daarnaast wordt de geplande inrichting van de Groene Corridor naar Strijp S in Eindhoven in het ‘Oirschotse’ gedeelte ter hand genomen. Aansluiting en inpassing van de grootschalige logistiek vormt hierbij een complexe ontwerpopgave.

 
Opdrachtgever:
gemeente Oirschot

Planperiode:
juli 2014 – heden

Status:
Ontwerp fase

Programma:
Landschappelijke inpassing ca. 30 ha grootschalige logistiek Challengeontsluiting,  Groene Corridor