NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Landgoed de Hoge Mars

te Velp

Het nieuw te ontwikkelen Landgoed De Hoge Mars ligt bij het dorpje Velp in de gemeente Grave. Het landgoed is circa 46 ha groot en is gelegen in een gebied met bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het landgoed wordt doorsneden door de Hertogswetering, een te ontwikkelen ecologische verbindingszone. In de directe omgeving van het landgoed zijn twee historische kloostercomplexen aanwezig. De gronden van het landgoed liggen op een voormalige loop van de Maas. In het ontwerp voor het landgoed willen we deze twee aspecten bij elkaar brengen. In de zuidwesthoek van het landgoed, tegen de huidige dorpsrand aan wordt een nieuw kloostercomplex gesitueerd. Dit nieuwe kloostercomplex en de reeds bestaande kloosters worden ruimtelijk gekoppeld aan de Hertogswetering en de plas-drasgebieden die daar aan gekoppeld zijn. Er ontstaat hierdoor een kralensnoer van bijzondere plekken. Het nieuwe kloostercomplex staat aan de rand van een open gebied en heeft een verhoogde ligging. De ontsluiting wordt verzorgd door een nieuwe landbouwontsluitingsweg. Het complex bestaat uit appartementen, mogelijk in combinatie met zorg, maar andere invullingen zijn ook denkbaar. Als tegenhanger van het formele kloostercomplex krijgen de ‘landerijen’ een natuurlijk, open karakter van bloemrijke graslanden, plas-draszondes en incidentele bomengroepen. De padenstructuur over het landgoed is informeel en past bij de natuurlijke, informele opzet van het landgoed.

Opdrachtgever:
De heer Hermanussen

Planperiode:
2011-2012

Status:
In ontwikkeling