NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ruimtelijk-recreatieve gebiedsvisie

te Maastricht – Eijsden

In samenwerking met H&S Adviseurs hebben wij een gebiedsvisie opgesteld voor het grensgebied tussen de stad Maastricht en de kern Eijsden. Het streven hierbij is om de waarde van het gebied voor recreatief (mede)gebruik te vergroten, zodat dit voor de eigen inwoners mogelijkheden geeft om te recreëren. De visie gaat uit van een ontwikkeling van een gebied met recreatief medegebruik, een uitloopgebied voor de woongebieden en landschaps- en natuurbeleving. De bedoeling is om een duurzaam en toegankelijke stadsrandlandschap te laten ontstaan. Geen traditioneel park, maar een uiterst divers gebied met veel aandacht voor routestructuren (wandelen, fietsen, paarden), buitensport, thema’s om te bezoeken (kunst en cultuur, eten en drinken) en te verblijven (herbergen, bed & breakfast). Met naast de bestaande landbouw ruimte voor alternatieve vormen van agrarische productie (stadslandbouw, wijnbouw, volkstuinen) en landschapsontwikkeling gericht op het scheppen van verschillende identiteiten. De versterkte recreatieve betekenis van het gebied tussen Eijsden en Maastricht kan in 3 thema’s worden verwoord:
• Vergroenen, door landschaps- en groenontwikkeling
• Verbinden, door het creëren van een recreatieve en thematisch netwer
• Verlangen naar de rivier, door een evenwichtige zonering van de Maasoever met drukke en rustige delen.

In de visie is een aanzet gegeven voor een beeldkwaliteitsplan en er zijn concrete opgaves benoemd waarmee de gemeentes de komende jaren mee aan de slag kunnen.

Opdrachtgever:
gemeente Maastricht – gemeente Eijsden-Margraten

Planperiode:
2011-2012

Status:
Gebiedsvisie vastgesteld