NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Zorgpark De Nieuwe Marke

te Bergen

Coresta bv en De Marke hebben ons gevraagd om een ontwikkelingsvisie te maken voor het terrein ‘De Marke’ in de gemeente Bergen. Het bestaande zorgcomplex dient gefaseerd afgebroken te worden en gefaseerd opnieuw gebouwd te worden, aangepast aan de huidige marktomstandigheden. Het onderhavige terrein is nu een parkachtig gebied met een belangrijke opvang voor kwel- en regenwater. Van groot belang is de groene component en de aanhechting met het omliggende weefsel. Op basis van een gedegen analyse hebben wij een nieuw voorstel vervaardigd, met doorkijkjes via een beeldkwaliteitplan naar de inrichting en architectuur.

Opdrachtgever:
Coresta bv., De Marke

Planperiode:
2012

Programma:
Woonzorg, binnenplein met diverse activiteiten, andere zorgcomponent, circa 50 koopappartementen

Status:
positieve beoordeling gemeente